Privacy Policy / Politika zasebnosti

Namen zbiranja podatkov je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest Apartment Bella Rosa z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Rok Černac s.p., Cesta med vinogradi 3a, 6000 Koper, SI93536615 (v nadaljevanju: podjetje) zbira podatke o obisku spletne strani. Za namen kontaktnega obrazca pa zbira podatke o imenu, priimku ter elektronskem naslov. Podatke hrani v lastni bazi, do katere ima dostop le zastopnik podjetja.

Podatke se hrani le digitalno za namene priprave ponudbe bivanja. Podatke se hrani do največ enega leta (365 dni).

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).


Podatki se ne prenašajo v druge države ali mednarodne organizacije.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.